Privacy Beleid

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Booboobalsem. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Booboobalsem respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Afhandelen van een bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan ook aan onze bezorgdienst geven om de bestelling te laten bezorgen, dit zijn je naam, adres en e-mailgegevens. Het telefoonnummer wat je opgeeft bij je bestelling gebruiken wij alleen als dat nodig is voor een wijziging in de bestelling.

Wij krijgen informatie over de betaling van je bankmaatschappij.

Wij zijn wettelijk verplicht je betaalgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres zeven jaar te bewaren voor de belastingdienst.

De webshop is ontwikkeld met software van Woocommerce. Via Woocommerce hebben alleen wij en mijn sitebeheerder toegang tot deze gegevens. WordPress is beveiligd met extra beveiligingsplugins ter bescherming tegen hackers en spam. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van sterkte wachtwoorden en is de site beveiligd met een SSL certificaat.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt (zoals privéberichten via social media, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Booboobalsem die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@booboobalsem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Booboobalsem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling voor een snelle verwerking van je order
  • Het afhandelen van jou bestelling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is met betrekking tot je bestelling
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om goederen bij je af te leveren
  • Verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Booboobalsem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Booboobalsem) tussen zit. Booboobalsem gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Betaal je jouw bestelling via Ideal of Bankcontact, dan worden jouw gegevens doorgestuurd naar Mollie. De volgende gegevens worden door Mollie gebruikt: je bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en apparaat type. In sommige gevallen een voor- en achternaam, In sommige gevallen,  adresgegevens, in sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant, overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Deze gegevens worden volgens een wettelijke termijn 5 jaar bewaard. Mollie deelt jouw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Je gegevens worden door Mollie altijd beveiligd en vertrouwelijk behandeld.
  • Ik gebruik MyParcel om adreslabels aan te maken, zodat ik je bestelling kan versturen. Het daadwerkelijk uitvoeren van de leveringen gebeurt door PostNL. Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden doorgegeven aan MyParcel om dit proces te kunnen uitvoeren. MyParcel behandelt jouw gegevens  vertrouwelijk en houdt deze geheim. MyParcel heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens  te beschermen. MyParcel maakt gebruik van subverwerkers en draagt er zorg voor dat deze dezelfde maatregelen hebben genomen om gegevens te beschermen. MyParcel heeft een verwerkersovereenkomst aangeboden, waarin deze punten zijn opgenomen. Voor de bezorging maak ik gebruik van de diensten van PostNL. De gegevens die worden gedeeld zijn: naam, adres, postcode en woonplaat. PostNL gebruikt je gegevens in principe alleen om dienstverlening uit te voeren. PostNL heeft de nodige maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijden inzien of laten verwijderen. Je kan contact opnemen met de klantenservice via onderstaande adresgegevens of door een e-mail te versturen naar info@booboobalsem.nl

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Wij dienen wel rekening te houden met de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst, zoals eerder vermeld.

Beveiligen

Booboobalsem neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@booboobalsem.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Booboobalsem helpt je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Booboobalsem

Wendy Kee

Nigtevechtseweg 154 WS

3633XX, Vreeland

info@booboobalsem.nl

Ik gebruik jouw gegevens alleen om je bestelling te verwerken en versturen. Zonder de bovengenoemde gegevens kun je geen bestelling plaatsen en zijn daarom noodzakelijk. Ook voor het bijhouden en bewaren van mijn administratie en het uitvoeren van de dienstverlening, zijn deze gegevens nodig.

Versie 1 Juli 2019